Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

toosadtocry
8032 6016 390
Reposted frompulperybka pulperybka viainsanedreamer insanedreamer
toosadtocry
6017 c50d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
3920 1e02 390
Reposted fromms-andy ms-andy viainsanedreamer insanedreamer
toosadtocry
3191 fd6f 390
Hell
Reposted frompiefke piefke viayoann yoann
toosadtocry
2722 f4f8 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viajnna jnna
toosadtocry
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viagabor gabor
0686 3d48 390
Reposted fromstrzepy strzepy viadoubleespresso doubleespresso
toosadtocry
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
toosadtocry
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
toosadtocry
A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted frominpassing inpassing viainsanedreamer insanedreamer
toosadtocry
A jednak potrzeba mi Twoich słów i trzeba Twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.

    — Poświatowska

Reposted frompanimruk panimruk viadoubleespresso doubleespresso

March 26 2020

toosadtocry
5307 b8bd 390
Reposted fromnazarena nazarena viajnna jnna
toosadtocry
8620 2b39 390
pure and painful truth..
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaPoranny Poranny
2703 5742 390
Reposted fromcrosslab crosslab viaPoranny Poranny

March 24 2020

toosadtocry
Pamiętaj, że dzień dzisiejszy to jutro, o które martwiłeś się wczoraj. Zastanów się: skąd wiesz, że to, czym się martwisz, w ogóle się wydarzy?
— Dale Carnegie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasuful suful
toosadtocry
toosadtocry
2645 43ea 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viajnna jnna
Reposted fromSkydelan Skydelan viajnna jnna
toosadtocry
6438 f711 390
Reposted fromnyaako nyaako viajnna jnna

March 20 2020

toosadtocry
0140 c481 390
Reposted fromverronique verronique viacathandcat cathandcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl